Wijziging Leegstandwet per 1 juli

Op 1 juli 2013 is de Leegstandwet gewijzigd. De wet is gewijzigd om tijdelijke verhuur van gebouwen en woningen in het kader van de Leegstandwet te vergemakkelijken en de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur te verruimen.

Duur vergunning
Voor wijziging van de Leegstandwet kon de gemeente een vergunning afgeven voor de duur van ten hoogste twee jaren. Deze duur kon op verzoek van de eigenaar telkens met ten hoogste één jaar worden verlengd. De gehele duur van de vergunning (inclusief verlengingen) kon ten hoogste vijf jaren bedragen. Sinds 1 juli 2013 wordt de vergunning direct voor vijf jaren verleend zonder dat verlenging hiervan mogelijk is.

Huurprijs
Voor de wijziging van de Leegstandwet bepaalde de gemeente de hoogte van de huurprijs. Bij de bepaling van de huurprijs hanteerde de gemeente het puntensysteem. Met de wijziging van de Leegstandwet is hier een einde aan gekomen. Voortaan is de huurprijs geheel vrij over een te komen tussen verhuurder en huurder. Dit geldt ook bij niet geliberaliseerde verhuur. De huurprijsbescherming is bij verhuur op grond van de Leegstandwet dus niet langer van toepassing.

Voorwaarden
Bij een vergunningaanvraag hanteerden veel gemeenten aanvullende, niet in de Leegstandwet opgenomen, voorwaarden. Na wijziging van de Leegstandwet is het niet langer mogelijk om aanvullende voorwaarden te stellen. Een vergunningaanvraag mag alleen nog maar worden getoetst aan de in de Leegstandwet opgenomen voorwaarden.

Overige wijzigingen
Naast de hierboven vermelde wijzigingen wordt de Leegstandwet op meerdere punten gewijzigd. Zo wordt het mogelijk om dezelfde ruimte meerdere malen via de Leegstandwet te verhuren. Hierbij wordt dan wel als eis gesteld dat er tussen de perioden van tijdelijke verhuur een periode moet liggen van ten minste vijf jaren, waarin de ruimte op een andere wijze is gebruikt.

De maximale termijn voor verlenging van de vergunning voor huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie wordt verlengd tot zeven jaren. De maximale termijn voor verlenging van de vergunning voor woonruimten in leegstaande gebouwen, zoals kantoren of scholen, wordt verlengd tot tien jaren.

Bron : NVM

© 2016 Spaarneduin Makelaardij
Powered by zRealestate